Koronavírus: Prečo musíme okamžite konať

Samuel Marec·Wednesday, March 11, 2020·Reading time: 24 minutes

Tento článok je preklad článku Tomasa Pueya, originál tu: https://bit.ly/39IuTSj. Je to preklad extrémne rýchly, ani som ho po sebe nečítal. Preklepy si, prosím, nevšímajte, úroveň nehodnoťte. PREČÍTAJTE si ho a prečítajte si ho DO KONCA. Ak ho náhodou do konca neprečítate, prečítajte si aspoň POSLEDNÚ ČASŤ. Následne ho zdieľajte a zariaďte sa podľa toho, čo je v ňom napísané. Opäť opakujem, toto nie je vyvolávanie paniky. Je to zodpovednosť. Seďte doma. Nerobte nič, čo robiť nemusíte. Starajte sa o seba a o svojich blízkych. Je na nás všetkých, ako to zvládneme. To je všetko.

Okolo koronavírusu sa toho deje veľa, a preto môže byť veľmi zložité rozhodnúť sa, čo dnes robiť. Mali by ste si počkať na viac informácií? Treba okamžite konať? A čo treba robiť?

Tento článok sa bude týkať nasledujúcich vecí a bude doplnený o grafy, dáta a modely so zdrojmi:

Koľko prípadov koronavírusu bude vo vašej oblasti?
— Čo sa stane, keď sa tieto prípady prejavia?
— Čo by ste mali robiť?
— Kedy?

Keď tento článok dočítate, odnesiete si z neho toto:
Koronavírus sa k vám blíži.
Blíži sa exponenciálnou rýchlosťou: postupne a potom zrazu.
Je to tázka dní. Možno týždňa alebo dvoch.
Keď sa to stane, dôjde k preťaženiu zdravotného systému.
Vašich spoluobčanov budú ošetrovať na chodbách.
Vyčerpaný zdravotný personál nebude vládať. Niektorí z nich zomrú.
Budú musieť rozhodnúť, ktorý pacient dostane kyslík a kto zomrie.
Dá sa tomu vyhnúť jediným spôsobom, a to udržovaním vzdialenosti. Nie zajtra. Dnes.
Znamená to, že odteraz sa čo najviac ľudí musí zdržiavať doma.
Ak ste politik, ak stojíte na čele komunity alebo podniku, máte moc a zodpovednosť tejto situácii predísť.

Môžete mať obavy: čo ak budem reagovť príliš radikálne? Budú sa ľudia zo mňa smiať? Budú sa hnevať? Budem vyzerať ako idito? Nebolo by lepšie, kým prvé kroky urobia ostatní? Neublížim príliš ekonomike?

O dva až štyri týždne, keď bude uzatvorený celý svet, povedie k záchrane životov práve tých niekoľko kľúčových dní, keď ľudia od seba dodržiavali odstup. Ľudia vás už nebudú kritizovať: poďakujú sa vám za to, že ste rozhodli správne.

Poďme na to.

  1. KOĽKO PRÍPADOV KORONAVÍRUSU BUDE VO VAŠEJ OBLASTI?

    Graf. č. 1: Celkový počet prípadov na celom svete:

Celkový počet prípadov narastal exponenciálne, až kým ich Čína nedostala pod kontrolu. Potom však vírus prenikol do zahraničia a pandémiu teraz nikto nedokáže zastaviť.


Graf č. 2: Celkový počet prípadov za hranicami Číny

Dnes je to aktuálne najmä v Taliansku, Iráne a Južnej Kórei:

Graf č. 3: Prípady v jednotlivých krajinách (okrem Číny)


V Južnej Kórei, Taliansku a Číne je prípadov toľko, že zvyšok sveta takmer nie je vidieť, ale pozrime sa podrobnejšie na pravý dolný roh

Graf č. 4: Prípady v jednotlivých krajinách (okrem Číny, J. Kórei, Talianska a Iránu)

Existuje niekoľko desiatok krajín, kde dochádza k exponenciálnemu nárastu. Väčšina z nich sa dnes nachádza na Západe.

Graf č. 5: Denný nárast medzi 5. a 6. marcom

Ak rovnaký nárast bude trvať čo i len týždeň, výsledok bude takýto:

Graf č. 6: Predpoveď výskytu vírusu v jednotlivých krajinách (okrem Číny, J. Kórei. Talianska, Iránu)


Ak chcete pochopiť, čo sa bude diať a ako tomu predísť, musíte sa pozrieť na krajiny, ktoré to už majú za sebou: na Čínu, východné krajiny s výskytom SARS a Taliansko.

Graf č. 7: Časová os diania v Hubei

Tento graf je jeden z najdôležitejších.

Oranžovým vidíte oficiálny denný výskyt prípadov v provincii Hubei: koľko ľudí bolo v ten deň diagnostikovaných.

Sivá farba ukazuje skutočný výyskyt vírusu. Kľúčové je, že sa o tom v tom čase nevedelo. Vieme na to prísť iba pri spätnom pohľade.

Znamená to, že oranžovou vidíte prípady, o ktorých úrady vedeli. Sivou to, čo sa naozaj dialo.

21. januára doslova vybuchne počet diagnostikovaných prípadov (oranžová): je ich asi sto. V skutočnosti dochádza k exponencionálnemu rastu a pribúda každý deň 1 500 nových prípadov. Úrady to však nevedeli. Vedeli len to, že zrazu mali 100 nových prípadov novej choroby.

O dva dni neskôr došlo k uzavretiu Wuhanu. Denný počet nových prípadov vtedy dosahoval zhruba 400. Všimnite si to číslo: o uzatvorení mesta rozhodli pri 400 prípadoch denne. V skutočnosti bolo v ten deň 2 500 nových prípadov, to však nevedeli.

Na druhý deň uzatvorili 15 ďalších miest v provincii Hubei.

Až do 23. januára, keď dochádza k uzatvoreniu Wuhanu môžete sledovať sivý graaf: exponenciálne rastie. Dochádza k explózii skutočného výskytu. Akonáhle dochádza k uzavretiu Wuhanu, výskyt klesá. 24. januára, keď je uzavretých 15 ďalších miest, sa zastaví aj počet skutočných prípadov (opäť sivou). O dva dni došlo k maximálnemu výyskytu skutočných prípadov a ten odvtedy klesá.

Všimnite si, že oranžové (oficiálne) prípady stále exponenciálne rástli. Dvanásť ďalších dní to vyzeralo tak, že sa to stále zhoršuje. Nebola to však pravda. Došlo len k silnejším prejavom príznakov a ľudia viac chodili k lekárovi a silnejší bol aj systém na ich identifikáciu.

Tento koncept oficiálnych a skutočných prípadov je dôležitý. Ešte sa k nemu vrátime.

Ostatné čínske regióny dobre koordinovala centrálna vláda a tie tak okamžite pristúpili k drastickým opatreniam. Toto je dôsledok:

Graf č. 8: Prípady koronavírusu
Čínske regióny okrem Hubei v porovnaní s Talianskom, Iránom a Južnou Kóreou

Každá rovná čiara je čínska provincia, v ktorej sa vírus vyskytol. V každom z nich mohlo dôjsť k exponenciálnemu rstu, ale vďaka opatreniam z konca januára bol vírus v každej z nich potlačený skôr ako sa rozšíril.

Južná Kórea, Taliansko a Irán mali celý mesiac na to, aby sa poučili, neurobili to však. Došlo v nich k rovnakému exponenciálnemu rastu ako v Hubei a ešte pred koncom február prekonali všetky čínske provincie.

Východné krajiny

Výskyt v Južnej Kórei vybuchol, ale rozmýšľali ste nad tým, prečo sa to isté nestalo v Japonsku, Taiwane, Singapure, Thajsku a Honkongu?

Graf č. 9: Celkový počet prípadov mimo územia Číny

(krajiny s viac ako 50 prípadmi ku 7. marcu 2020)

Taiwan sa v tomto grafe ani neobjavuje, lebo nedosiahol hranicu 50 prípadov.

Všetky tieto krajiny zasiahol SARS v roku 2003 a všetky sa z neho poučili. Zisitli, aký virálny a smrteľný môže byť, takže vedeli, že ho treba brať vážne. Práve preto ich grafy stále exponenciálne nerastú napriek tomu, že začali rásť omnho skôr.

Zatiaľ vidíme, že dochádza k prudkému nárastu prípadov. Vlády si nebezpečenstvo uvedomia a urobia potrebné kroky. Pri ostatných krajinách je to však úplne iný príbeh.

Kým sa k ním dostanem, ešte poznámka k Južnej Kórei: zrejme ide o výnimočný prípad. Prvých tridsať prípadov sa podarilo zachytiť. Pacient č. 31 bol však superšíriteľ, ktorý nakazil tisíce ďalších ľudí. Keďže sa vírus šíri skôr ako sa objavia symptómy, kým si vláda uvedomila, čo sa deje, vírus už bol v obehu. Teraz znášajú dôsledky tejto jedinej chyby. Vidno však, že ich opatrenia zaberajú: Taliansko má už viac prípadov a Irán ich bude mať viac zajtra (10. marca 2020).

Štát Washington

Videli ste už nárast v západných krajinách, aj to, ako zle vyzerá týždňová predpoveď. A teraz si predstavte, že sa vírus nepodarí zachytiť tak, ako vo Wuhane alebo východných krajinách. Výsledkom je obrovská epidémia.

Pozrime sa na niekoľko prípadov, ako sú štát Washington, Sanfranciský zálivm, Paríž a Madrid.

Graf č. 10: Prípady vo Washingtone a pomer úmrtí

Štát Washington je americký Wuhan. Číslo exponenciálne rastie a momentálne je na úrovni 140 prípadov.

Veľmi skoro sa však stalo čosi zaujímavé. Pomer úmrtí bol mimoriadne vysoký, v jednom bode na tri prípady pripadalo jedno úmrtie.

Z iných miest vieme, že úmrtnosť sa pohybuje na úrovni od 0,5 po 5% (viac neskôr). Ako je možné, že tu je 33?

Ukázalo sa, že vírus sa nebadane šíril niekoľko týždňov. Prípady neboli len tri. To len úrady vedeli o troch a jeden z nich zomrel, pretože čím vážnejší je stav pacienta, tým pravdepodobnejšie je, že mu bude poskytnutá liečba.

Podobá sa to na oranžové a sivé čiary v Číne: aj tu vedeli len o oranžových číslach (oficiálne prípady) a tie vyzerali dobre: len tri. V skutočnosti ich však bolo niekoľko stoviek alebo tisícok.

A v tom je problém: viete len o oficiálne potvrdených prípadoch, nie o tom, koľko ich v skutočnosti je. Potrebujete však vedieť o skutočných. Ako ich môžete odhadnúť? Existujú dva spôsoby.

Prvým sú úmrtia. Ak vo vašej oblasti dochádza k úmrtiam, môžete odhadnúť skutočný výskyt. Vieme zhruba, aká dlhá doba prejde od nakazenia po úmrtie (17,3 dňa). Znamená to, že človek, ktorý vo Washingtone zomrel 29.2. sa nakazil okolo 12.2.

Ďalej viete úmrtnosť. Pre tento scenár pracujem s 1% (viac neskôr). To znamená, že okolo 12/2 bolo v tejto oblasti už zhruba 100 prípadaov (z ktorých sa iba jeden o 17,3 dní skončil smrťou).

Teraz použijeme priemerný čas, za ktorý pri víruse dochádza k zdvojnásobeniu (priemerný čas, za ktorýc dochádza k zdvojnásobeniu prípadov). Je to 6,2. To znamená, že za 17 dní, kým ten človek zomrel, sa počet prípadov musel zvýšiť zhruba osemnásobne (=2^(17/6). To znamená, že ak nediagnostikujete všetky prípady, jedna smrť dnes znamená skutočný dnešný výskyt 800 prípadov.

Vo Washingtone dodnes zomrelo 22 ľudí. Rýchly výpočet ukazuje 16 000 prípadov. Teda toľko ako v Taliansku a Iráne spolu.

Ak sa na to pozrieme detailne, zistíme, že 19 úmrtí pochádza z jedného zhluku, z ktorého sa nemusel ďalej tak veľmi rozšíriť. Ak týchto 19 úmrti považujeme za jedno, celkový počet úmrtí je štyri. Aj tak nám vychádza zhruba 3000 prípadov.

Trevor Bedford skúma samotné vírusy a ich mutácie a na ich základe odhaduje súčasný počet. Záver je, že práve teraz je vo Washingtone zhruba 1 100 prípadov.

Žiadna z týchto metód nie je dokonalá, všetky však poukazujú na jedno: presný počet skutočných prípadov nevieme, je však omnoho vyšší ako oficiálny. Neráta sa v stovkách, ale v tisícoch, možnov viac.

Francúzsko a Paríž

Francúzsko dnes hlási 1 4000 prípadov a 30 úmrtí. Ak použijeme obe metódy, dostaneme rozpäzie od 24 000 do 140 000 prípadov.

Skutočný počet chorých v Francúzsku je tak dnes medzi 24 000 a 140 000.

Zopakujem to: skutočný počet prípadov vo Francúzsku je dnes pravdepodobne o jednu až dve nuly vyšší ako oficiálne čísla.

Neveríte? Pozrime sa opäť na graf z Wuhanu.

Graf 11: Časová os v Hubei

Ak spočítate oranžové počty do 22. januára, máte 444 prípadov. Teraz pripočítajte všetky sivé. Súčet je okolo 12 000. Keď si teda vo Wuhane mysleli, že majú 444 prípadov, mali 27-krát viac. Ak si vo Francúzsku myslia, že majú 1 400 prípadov, je možné, že ich majú niekoľko desiatok tisíc.

Tá istá matematika platí vo Francúzsku. Ak je v meste zhruba 30 prípadov, skutočný počet je pravdepodobne niekoľko stoviek, možno niekoľko tisíc. Ak v regióne Ile-de-Francce hlásia 300 prípadov, skutočný počet môže už presahovať desiatky tisíc.

Španielsko a Madrid

Španielsko má veľmi podobný počet ako Francúzsko (1 200 vs. 1 400 a obe 30 úmrtí. Znamená to, že platia rovnaké pravidlá: v Španielsku je už skutočný počet prípadov pravdepodobne vyšší ako 20 000.

V regióne Comunidad de Madrid majú oficiálne 600 prípadov a 17 úmrtí, ale skutočný počet sa pravdepodobne pohybuje medzi 10 000 a 60 000.

Keď tieto dáta čítate, asi si hovoríte, že to nie je možné, lebo to nemôže byť pravda. Pomyslite na toto: pri takom výskyte bol Wuhan už uzavretý.

A ak si hovoríte, že Hubei je len jedna provincia, dovolím si vám pripomenúť, že v nej žije takmer 60 miliónov ľudí, je väčšia ako Španielsko a porovnateľná s Francúzskom.

2. Čo sa stane, keď sa prípady vírusu prejavia?

Čiže vírus je už tu. Skrýva sa a exponenciálne rastie.

Čo sa stane, keď udrie v našich krajinách? Odpoveď nie je ťažká, lebo na niekoľkých miestach sa to už deje. Najlepší príklad je Hubei a Taliansko.

Úmrtnosť

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza úmrtnosť 3,4% (podiel ľudí, ktorí sa nakazia a zomrú). Tomuto údaju chýba kontext, a tak vám ho vysvetlím.

Graf č. 12: Úmrtnosť: Úmrtia / CELKOVÝ POČET PRÍPADOV

V každej krajine je to inak: v Južnej Kórei 0,6%., v Iráne 4,4%. Čo to má znamenať? Dá sa na to prísť.

Úmrtnosť sa dá vypočítať dvoma spôsobmi a to Úmrtia/Celkový počet prípadov a Úmrtia/Počet uzavretých prípadov. Prvý bude pravdepodobne nižší ako skutočnosť, lebo množstvo nakazených ešte stále môže zomrieť. Druhý je zase vyšší ako skutočnosť, pretože smrť je pravdepodobne uzavretá rýchlejšie ako vyliečenie.

Pozrel som sa teda na to, ako sa obe v čase vyvíjajú. Keď dôjde k uzavretiu všetkých prípadov, oba grafy dospejú k rovnakému výsledku, takže ak si trendy z minulosti premietnete do budúcnosti, môžete odhadnúť, aká bude konečná úmrtnosť.

V dátach vidieť toto. Úmrtnosť v Číne je dnes medzi 3,6% a 6,1%. Akto premietnete do budúcnosti, zdá sa, že sa približuje k zhruba 3,8/4%. To je dvojnásobok momentálneho odhadu a 30-krát viac ako chrípka.

Toto číslo je však vytvorené z dvoch úplne odlišných realít: z Hubei a zvyšku Číny.

Graf č. 13: Úmrtnosť v provincii Hubei